Μονή Αρσανίου στο Παγκαλοχώρι

Το όνομα της μονής οφείλεται πιθανόν σε κάποιο μοναχό Αρσένιο. Σύμφωνα με άλλη άποψη το όνομα προέρχεται από κάποια Αρσινόη που αφιέρωσε την περιουσία της για να χτιστεί το μοναστήρι ή από το Ακρωτήριο Αρσινόο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της Τουρκικής κατοχής, οι Τούρκοι φυλάκισαν εδώ τον ηγούμενο της Μονής του Αρσάνη, Γαβριήλ Κλάδο. Το 1897, ο εν λόγω ηγούμενος σκοτώθηκε σε μια μάχη εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι τον αποκεφάλισαν και χρησιμοποίησαν το κεφάλι του για στόχο. Το μοναστήρι χρησιμοποιήθηκε από τους αντιστασιακούς κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Σήμερα, στο μουσείο του μοναστηριού εκτίθενται πολλά βιβλία, άμφια και εκκλησιαστικά είδη.